Aktualności i komunikaty


Wyniki konkursów MINIATURA 7 i OPUS 25

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki konkursu OPUS 25 i PRELUDIUM 22.

Z pośród wniosków złożonych przez pracowników Uniwersytetu  Jana Długosza w Częstochowie do finansowania zakwalifikował się projekt prof. dr hab. Mikhaila Brika realizowany w ramach konsorcjum z Instytutem Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego PAN pt. Wieloparametryczna baza danych luminoforów zawierających jony Mn4+ dla rozwoju czasowo rozdzielczej termometrii luminescencyjnej: synergiczne połączenie eksperymentu i teorii opartej na uczeniu maszynowym”. Środki otrzymane na realizację to 1 828 780 zł.

Aż sześć projektów  zostało zakwalifikowanych do finansowania w ramach siódmego konkursu MINIATURA na pojedyncze działania naukowe:

1. dr Anna Jezuita (Wydział Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych, Katedra Zjawisk Fotoindukowanych)

  • Tytuł projektu: Wyjaśnienie mechanizmu transferu elektronów barwnik-ZnO w ogniwach fotowoltaicznych za pomocą efektu podstawnikowego opisanego przez modele chemii kwantowej. Kwota finansowania: 14 487zł

2.dr inż. Anna Kułakowska (Wydział Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych, Katedra Zaawansowanych Metod Obliczeniowych)

  • Tytuł projektu: Opracowanie technologii wytwarzania metodą SPS martenzytycznej stali odpornej na korozję do zastosowań medycznych.Kwota finansowania: 38 500zł

3.dr Tamara Kyrylych (Wydział Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych, Katedra Matematyki i Informatyki

  • Tytuł projektu: Rozwiązywanie równań różniczkowych z pochodnymi niecałkowitego rzędu Kwota finansowania: 15 433zł

4. dr Barbara Pawłowska (Wydział Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych, Katedra Biochemii, Biotechnologii i Ekotoksykologii)

  • Tytuł projektu: Leki i ciecze jonowe - bezpieczne połączenie czy zagrożenie dla środowiska? Kwota finansowania: 45 274zł

5.dr inż. Anna Żyłka (Wydział Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych, Katedra Zaawansowanych Metod Obliczeniowych)

  • Tytuł projektu: Badania procesu fluidyzacji w warunkach niskiego ciśnienia; Kwota finansowania: 27 500zł

6.dr Błażej Cieślik (Collegium Medicum im. dr. Władysława Biegańskiego, Instytut Nauk o Kulturze Fizycznej)

  • Tytuł projektu: Wykorzystanie egzoszkieletu w rehabilitacji pacjentów z niepełnym uszkodzeniem rdzenia kręgowego. Kwota finansowania: 25 075zł

Opracował: Dział Nauki i Współpracy z ZagranicąZmiana i sprostowanie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

Zachęcamy do zapoznania się z Komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 03 listopada 2023 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych.

Magdalena Gawrońska, Dział Nauki i Współpracy z ZagranicąTrwa nabór wniosków do Narodowego Centrum Nauki - w konkursie OPUS  i SONATA - do 15 grudnia 2023r r. do godz. 16.00

konkursy OPUS 26 + LAP/Weave na projekty badawcze, w którym można zaplanować także współpracę międzynarodową w programie Weave oraz SONATA 19 dla naukowców ze stopniem doktora. Łączny budżet otwartych właśnie konkursów to 400 milionów złotych.

W obu konkursach finansowane są  badania podstawowe prowadzone w polskich jednostkach naukowych. Konkursy nie są ograniczone tematycznie – wnioski mogą dotyczyć dowolnej dyscypliny naukowej, a ich oceną zajmą się eksperci w danym obszarze. W budżetach projektów można zaplanować wynagrodzenia, stypendia, środki na wyjazdy służbowe, zakup aparatury naukowo-badawczej lub innych potrzebnych materiałów.

Naukowczynie i naukowcy mogą ubiegać się o finansowanie albo z ramienia jednostki zatrudniającej, albo jako osoba fizyczna. W konkursach otwartych w jednym dniu kierownikiem projektu można być tylko w jednym wniosku: OPUS lub OPUS LAP lub SONATA.

Szczegóły można znaleźć na stronie internetowej: Konkursy NCN

Zainteresowani pracownicy i doktoranci proszeni są o kontakt z mgr Justyną Skrońską – Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą, j.skronska@ujd.edu.pl, tel. 34+3784-131


Trwa nabór wniosków w ramach NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU HUMANISTYKI

Przypominamy że trwa nabór wniosków w ramach programu MEiN „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” moduły: „Dziedzictwo narodowe”, „Uniwersalia 2.1” i „Uniwersalia 2.2”.

Przedmiotem NPRH jest finansowanie w trybie konkursowym:

  1. wieloletnich projektów edycji źródeł i dokumentów, opracowań edytorskich oraz kompendiów wiedzy służących do badań nad polskim dziedzictwem kulturowym oraz monografii i studiów dotyczących zagadnień o szczególnym znaczeniu dla polskiej tożsamości narodowej (moduły „Dziedzictwo narodowe” i „Fundamenty”);
  2. wieloletnich projektów o bezspornym aspekcie badawczym dotyczących edycji w języku polskim najważniejszych dzieł kultury, w szczególności humanistyki światowej w celu wprowadzenia ich do polskiego obiegu kulturowego (moduł „Uniwersalia 2.2”);
  3. tłumaczeń na język: angielski, francuski, niemiecki, włoski, hiszpański lub rosyjski oraz publikacji najwybitniejszych monografii polskiej humanistyki w celu wprowadzenia ich do międzynarodowego obiegu książki naukowej (moduł „Uniwersalia 2.1”).

Nabór trwa do 31.października br. do godz. 16.00 a wnioski składa się za pośrednictwem systemu OSF https://osf.opi.org.pl/app/adm/start.do?changeLang=pl

Szczegółowe informację dostępne są w załączonym komunikacie lub na stronie MEiN: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/narodowy-program-rozwoju-humanistyki

Zainteresowani pracownicy proszeni są o kontakt z mgr Justyną Skrońską – Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą, j.skronska@ujd.edu.pl, tel. 34+3784-131

Justyna Skrońska, Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą


Nowy wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

Zachęcamy do zapoznania się z Komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych.

Magdalena Gawrońska, Dział Nauki i Współpracy z ZagranicąWyniki konkursu MEiN - Doskonała Nauka II

Ministerstwo Edukacji i Nauki rozstrzygnęło pierwszą edycję konkursu w ramach programu Doskonała Nauka II. Spośród 4 złożonych przez pracowników naszego Uniwersytetu wniosków, 3 projekty otrzymały finansowanie na łączną kwotę 95.325 zł w ramach następujących modułów:

Doskonała Nauka/Wsparcie Monografii Naukowych

dr hab. Elżbieta Napora, prof. UJD  - Badania i pomoc psychologiczna - wysokość przyznanych środków 13.250 zł

Doskonała Nauka/Wsparcie Konferencji Naukowych

dr hab. Joanna Warońska-Gęsiarz, prof. UJD - Fredro żywy - wysokość przyznanych środków -47.245 zł

prof. dr hab. Józef Drabowicz - Polski wkład do badań nad chemią heteroatomów po roku 1970 - wysokość przyznanych środków - 34.830 zł

Justyna Skrońska, Dział Nauki i Współpracy z ZagranicąRuszyła VII edycja konkursu MINIATURA w Narodowym Centrum Nauki.

Na stronie Narodowego Centrum Nauki ukazał się komunikat o rozpoczęciu naboru do VI edycji konkursu MINIATURA.
Na realizację działania naukowego trwającego do 12 miesięcy można otrzymać od 5 000 do 50 000 zł. Osoba składająca wniosek musi mieć stopień naukowy, jednak uzyskany nie wcześniej niż 1 stycznia 2011 r. W przypadku osób, które uzyskały więcej niż jeden stopień doktora, datą odniesienia jest data uzyskania pierwszego z nich.
Szczegółowe informacje można otrzymać pod adresem: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/miniatura7

Wnioski należy składać za pośrednictwem generatora OSF w terminie do 31 lipca br. do godz. 16.00.

Zainteresowani pracownicy proszeni są o kontakt z mgr Justyną Skrońską – Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą, j.skronska@ujd.edu.pl, tel. 34+3784-131

Justyna Skrońska, Dział Nauki i Współpracy z ZagranicąOgłoszenie o programie MEiN - Doskonała Nauka II oraz Społeczna Odpowiedzialność Nauki III

Ministerstwo Edukacji i Nauki po raz kolejny ogłosiło nabór wniosków w programie „Doskonała nauka II” na projekty związane z organizacją konferencji naukowych i publikacją monografii naukowych oraz

nabór wniosków w programie „Społeczna odpowiedzialność nauki II” na projekty, których celem jest popularyzacja nauki oraz projektów związanych z utrzymaniem zasobów bibliotecznych o istotnym znaczeniu dla nauki lub jej dziedzictwa.

W związku z zapisem w regulaminie iż, dofinansowanie MEiN nie może stanowić więcej niż 90% całkowitego kosztu realizacji projektu, przed przystąpieniem do przygotowania wniosku należy złożyć pismo do JM Rektor z prośbą o ewentualne sfinansowanie 10% wkładu własnego.

Wnioski należy składać za pośrednictwem generatora OSF w terminie do 2 marca do godz. 16.00.

Szczegółowe informacje można znaleźć pod adresem:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/doskonala-nauka-ii

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/rusza-nabor-wnioskow-w-programie-spoleczna-odpowiedzialnosc-nauki-ii

Warto zapoznać się z prezentacją przygotowaną przez MEiN:

20230201prezentacjawnioskisoniid-e77fc92c68.pdf

Zainteresowani pracownicy proszeni są o kontakt z mgr Justyną Skrońską – Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą, j.skronska@ujd.edu.pl, tel. 34+3784-131

Justyna Skrońska, Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą

Harmonogram dodatkowej oceny okresowej nauczycieli akademickich w 2023 r.

JM Rektor podpisała zarządzenie Nr R021.1.126.2022 z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzenia okresowej oceny nauczycieli akademickich w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie w 2023 r. oraz zarządzenie zmieniające Nr R021.1.129.2022 z dnia 8 grudnia 2022 r.

Dodatkowa oceny okresowa przeprowadzana jest na podstawie Regulaminu oceny okresowej nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie przeprowadzanej w roku 2021 wprowadzonego Zarządzeniem wewnętrznym Nr R021.1.144.2020 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 23 grudnia 2020 r.

Arkusz oceny dostępny jest w portalu pracowniczym w zakładce druki DNWZ.

Magdalena Gawrońska, Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą


Wyniki konkursu MEiN - Doskonała Nauka/Społeczna Odpowiedzialność Nauki 2022

Ministerstwo Edukacji i Nauki rozstrzygnęło III konkurs w ramach programu Doskonała Nauka/Społeczna Odpowiedzialność Nauki. Spośród 5 złożonych przez pracowników naszego Uniwersytetu wniosków, 4 projekty otrzymały finansowanie na łączną kwotę 265.420,60 zł w ramach następujących modułów:

Doskonała Nauka/Wsparcie Konferencji Naukowych

dr hab. Karolina Helnarska - Wpływ złożoności kulturowej na reakcję pandemiczną – wysokość przyznanych środków – 71.405,60 zł

Społeczna Odpowiedzialność Nauki/ Popularyzacja Nauki i Promocja Sportu

dr hab. Izabela Krasiejko – Uniwersytet dla polskich i ukraińskich rodzin z dziećmi w środowisku lokalnym – wysokość przyznanych środków – 20.900 zł,

dr Agnieszka Bąbelewska/dr Michał Zych – I Międzyszkolny Konkurs Wiedzy z Anatomii i Fizjologii Człowieka „Medicus”. – wysokość przyznanych środków- 20.000 zł,

Uniwersyteckie Centrum Kształcenia Ustawicznego – Uniwersytet Otwarty – Zdrowym żyć i aktywnym być” – wysokość przyznanych środków – 153.115 zł

opr. Justyna Skrońska, Dział Nauki i Współpracy z ZagranicąRozstrzygnięcie programu MEiN „Rozwój Czasopism Naukowych

Minister Edukacji i Nauki w ramach programu „Rozwój Czasopism Naukowych” przyznał środki finansowe pięciu czasopismom afiliowanym przy Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie na łączną kwotę 256.309 zł. Środki otrzymały następujące czasopisma:

- Transfer. Reception Studies – 74.509 zł

- Edukacja Muzyczna – 50.000 zł

- Sport i Turystyka. Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe – 44.000 zł

- Edukacyjna Analiza Transakcyjna – 40.000 zł

- Podstawy Edukacji – 47.800 zł.

opr. Justyna Skrońska, Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą

Remont pomieszczeń Działu Nauki i Współpracy z Zagranicą

Informujemy, że na czas remontu w DNWZ nie są obsługiwane telefony wewnętrzne nr 271 i 272.

Magdalena Gawrońska, Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą


Komisja Etyki Badań Naukowych - nowy regulamin pracy i nowe wzory wniosków o opinię

Komisja Etyki Badań Naukowych, której Przewodniczącym jest dr hab. n. med. dr n. hum. (filozofia – etyka) Sławomir Letkiewicz, prof. UJD, na posiedzeniu w dniu 20 kwietnia 2022 r. znowelizowała Regulamin pracy Komisji oraz wzory wniosków do Komisji (dla nauczycieli akademickich UJD i doktorantów UJD oraz dla studentów/promotorów UJD). Dokumenty dostępne są w portalu pracowniczym.

Magdalena Gawrońska, Dział Nauki i Współpracy z ZagranicąWzory arkuszy dla potrzeb oceny w 2026 roku

JM Rektor podpisała Zarządzenie wewnętrzne Nr R.021.1.42.2022 z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie wzoru Arkusza oceny działalności i wyników pracy nauczyciela akademickiego zatrudnionego w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie. Edytowalne wzory Arkusza dla poszczególnych stanowisk i grup pracowników zamieszczone zostały w portalu pracowniczym.

Magdalena Gawrońska, Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą


22. edycja Nagród Naukowych POLITYKI !

Fundacja Tygodnika „Polityka” od 2001 r. prowadzi program stypendialny skierowany do młodych naukowców „Zostańcie z nami!” – od 2011 r. pod nazwą Nagrody Naukowe. Poprzez akcję prowadzoną na łamach „Polityki” promowany jest wartościowy wzór kariery i osiągnięcia naukowe młodych ludzi nauki w Polsce. Poszukiwane są osoby, które w ciągu ostatniego roku, dwóch minęły ważny kamień milowy w życiu zawodowym - może to być praca doktorska, habilitacyjna, książka, ważny artykuł naukowy, zakończenie badań albo ich rozpoczęcie, zbudowanie zespołu, objęcie istotnej funkcji w instytucji naukowej.

Warunkiem ubiegania się o stypendium jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego i odesłanie go drogą elektroniczną do 8 czerwca 2022 r. (do północy) na adres: stypendia@polityka.pl

Konkurs przeznaczony jest dla młodych naukowców, czyli osób do ok. 35. roku życia. Zgłoszenia podlegają ocenie Kapituły, która bierze pod uwagę relację wieku i dorobku naukowego kandydata, więc nieznaczne przekroczenie granicy wiekowej nie jest dyskwalifikujące w pierwszym etapie.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie: https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/nauka/nagrodynaukowe/1744458,1,zapraszamy-do-22-edycji-nagrod-naukowych.read

Zainteresowani pracownicy proszeni są o kontakt z mgr Justyną Skrońską – Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą, j.skronska@ujd.edu.pl, tel. 34+3784-131


PROGRAM DLA NAUKOWCÓW Z UKRAINY

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło program skierowany do naukowców z Ukrainy, którzy w wyniku agresji Rosji na Ukrainę schronili lub schronią się w Polsce. Celem programu jest wsparcie naukowców poprzez stworzenie im możliwości zatrudnienia w polskich instytucjach naukowych i kontynuowania prowadzonych przez nich badań.

Naukowiec powinien spełniać łącznie następujące warunki:

1) posiada co najmniej stopień doktora lub uprawnienia równorzędne (w ukraińskim systemie Candidate of Science);

2) przed wybuchem wojny pracował w jednostce naukowej w Ukrainie;

3) w wyniku wojny opuścił Ukrainę 24 lutego (lub później) albo zamierza opuścić Ukrainę.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:

https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2022-03-28-program-specjalny-NCN-dla-Ukrainy

Nabór do programu rozpoczyna się 28 marca 2022 r. i zakończy się w dniu 26.04.2022 (do końca dnia)

Zainteresowane osoby proszone są o kontakt z Działem Nauki i Współpracy z Zagranicą tel. (34) 378-41-31-32.


Ruszyła VI edycja konkursu MINIATURA w Narodowym Centrum Nauki.

Na stronie Narodowego Centrum Nauki ukazał się komunikat o rozpoczęciu naboru do VI edycji konkursu MINIATURA.
Na realizację działania naukowego trwającego do 12 miesięcy można otrzymać od 5 000 do 50 000 zł. Osoba składająca wniosek musi mieć stopień naukowy, jednak uzyskany nie wcześniej niż 1 stycznia 2010 r. W przypadku osób, które uzyskały więcej niż jeden stopień doktora, datą odniesienia jest data uzyskania pierwszego z nich.
Szczegółowe informacje można otrzymać pod adresem: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2022-02-01-szosta-edycja-miniatura-otwarta.
Wnioski należy składać za pośrednictwem generatora OSF w terminie do 31 lipca br. do godz. 16.00.

Zainteresowani pracownicy  proszeni są o kontakt z mgr Justyną Skrońską – Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą, j.skronska@ujd.edu.pl, tel. 34+3784-131

Justyna Skrońska, Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą


Subwencja badawczo rozwojowa w ramach środków na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego na rok 2021

W dniu 18 maja 2021 r. JM Rektor podpisała znowelizowane zarządzenie Nr R.021.1.50.2021 w sprawie zasad i trybu podziału oraz rozliczania ś

Justyna Skrońska, Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą

Kryteria oceny okresowej w 2026 roku dla poszczególnych grup pracowników i rodzajów stanowisk

Informujemy o podpisaniu przez JM Rektor Zarządzenia Nr R.021.1.152.2021 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 24 grudnia 2021 r. w sprawie Regulaminu oceny okresowej nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie przeprowadzanej w roku 2026 określającego kryteria oceny okresowej dla poszczególnych grup pracowników i rodzajów stanowisk. Dokument dostępny jest w serwisie BIP UJD.

Magdalena Gawrońska, Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą


Subwencja badawczo-rozwojowa - zmiany w zasadach publikowania w czasopismach naukowych przez pracowników UJD

Z dniem 1 września 2021 r. obowiązują zmienione zasady kwalifikacji środków finansowych subwencji badawczo-rozwojowej w zakresie działań kwalifikowanych na poziomie rektorskim, w tym open access i submission fee - w zarządzeniu określono minimalną liczbę punktów dla każdej dyscypliny. Zarządzenie wewnętrzne Nr R021.1.82.2021 z dnia 1 września 2021 r. zmieniające Zarządzenie wewnętrzne Nr R021.1.50.2021 z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie zasad i trybu podziału oraz rozliczania środków tzw. "subwencji badawczo-rozwojowej" przeznaczonej na utrzymanie potencjału badawczego oraz na badania naukowe lub prace rozwojowe oraz zadania z nimi związane w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie dostępne jest w serwisie BIP UJD.

Magdalena Gawrońska, Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą


Ewaluacja jakości działalności naukowej UJD - zakres danych, zasady wprowadzania i wykaz osób odpowiedzialnych

JM Rektor w dniu 15 lipca 2021 r. podpisała zarządzenie wewnętrzne Nr R021.1.75.2021 w sprawie wprowadzania danych do systemów informatycznych PBN i POL-on w związku z ewaluacją jakości działalności naukowej w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie. Zarządzenie jest dostępne w serwisie BIP UJD. Określa ono zakres danych w zakresie trzech kryteriów ewaluacji oraz wskazuje imiennie osoby odpowiedzialne za wprowadzenie danych lub za pomoc przy ich wprowadzaniu.

Magdalena Gawrońska, Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą


Jubileusz działalności NCN. Gramy dla polskiej nauki już ponad 10 lat!

Kraków, 26 sierpnia 2021 r.

Narodowe Centrum Nauki rozpoczęło swoją oficjalną działalność 4 marca 2011 r. W ciągu przeszło dekady ogłosiliśmy 200 konkursów, przyznaliśmy ponad 23 tys. grantów i przekazaliśmy w ręce naukowców prawie 11 mld zł. Nasze urodziny będziemy świętować podczas obchodów, które odbędą się 9 i 10 września w Krakowie. W programie przewidziana jest uroczysta gala oraz konferencja naukowa.

Świętuj Jubileusz on-line

Zapraszamy do zdalnego uczestnictwa w obchodach 10-lecia NCN, które będą transmitowane na żywo na naszym profilu na Facebooku oraz kanale YouTube. Podczas konferencji uruchomimy także specjalną aplikację, która umożliwi komentowanie i zadawanie pytań w zaplanowanych dyskusjach. O szczegółach wydarzenia będziemy na bieżąco informować na naszej stronie w zakładce „10 lat NCN, a także w naszych mediach społecznościowych na Facebooku, Instagramie, Twitterze i Linkedinie z hashtagiem #10latNCN.

Wszystkich naukowców, uczelnie, instytuty, a także instytucje związane z nauką zapraszamy do włączenia się w nasze obchody jubileuszowe. Można to zrobić m.in. poprzez publikacje materiałów i postów o sukcesach naukowców będących laureatami konkursów NCN z hashtagiem #10latNCN.

Szczegółowe informacje są dostępne na naszej podstronie 10 lat NCN.

Justyna Skrońska, Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą - na podstawie materiałów NCN


Wymogi dotyczące przekazywania do Działu Nauki i Współpracy z Zagranicą dokumentów z danymi wrażliwymi

Dokumenty można składać w formie papierowej osobiście w Dziale Nauki i Współpracy z Zagranicą, jak również w formie elektronicznej. Dokumentację składaną w formie elektronicznej należy przesyłać tylko i wyłącznie w pliku zaszyfrowanym, a hasło do pliku należy podać telefonicznie pracownikowi Działu prowadzącemu sprawę.

Magdalena Gawrońska, Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą


Narodowe Centrum Nauki zaprasza do udziału w programie POLONEZ BIS

Narodowe Centrum Nauki opublikowało właśnie przewodnik dla wnioskodawców w programie Polonez Bis. Dla naukowców i instytucji zainteresowanych udziałem w konkursie powstała także specjalna wyszukiwarka – POLONEZ BIS Partner Search Tool, która ułatwi im nawiązanie bezpośredniego kontaktu. Pierwszy konkurs zostanie otwarty już 15 września.

POLONEZ BIS nie jest zwykłym grantem, a wszechstronnym programem integrującym badania, staże w instytucjach pozaakademickich oraz szkolenia rozwijające kompetencje miękkie. W trzech naborach zrekrutowanych zostanie 120 doświadczonych zagranicznych naukowców, którzy na 24 miesiące przeprowadzą się do Polski, aby prowadzić swoje badania w instytucjach publicznych i prywatnych. Program uzupełni cykl atrakcyjnych szkoleń oraz współpraca ze startupami i organizacjami pozarządowymi. Naukowcy zakwalifikowani w konkursie mogą liczyć na atrakcyjne warunki zatrudnienia – wynagrodzenie w wysokości 53,5 tys. euro rocznie i grant badawczy do 100 tys. euro.

Wnioski w programie POLONEZ BIS mogą składać naukowcy, którzy mają doktorat lub przynajmniej czteroletnie pełnoetatowe doświadczenie badawcze i w ciągu trzech lat przed dniem ogłoszenia konkursu przynajmniej dwa lata mieszkali, i pracowali poza Polską. Wybór tematu i dyscypliny naukowej należy do kandydatów, którzy złożą zgłoszenia wspólnie z instytucjami przyjmującymi w Polsce – swoimi przyszłymi pracodawcami.

POLONEZ BIS jest współfinansowany przez Komisję Europejską i Narodowe Centrum Nauki w ramach grantu Marie Skłodowska-Curie COFUND. Pierwszy nabór wniosków rozpocznie się 15 września i potrwa do 15 grudnia. Kolejne konkursy rozpoczną się w marcu i wrześniu 2022.

Z myślą o naukowcach i instytucjach, szukających odpowiednich partnerów, NCN uruchomiło także wyszukiwarkę POLONEZ BIS Partner Search Tool. Profile mogą w niej założyć naukowcy chcący przyjechać do Polski, potencjalne instytucje przyjmujące oraz instytucje zainteresowane zaproszeniem naukowców na krótkie staże. Zarejestrowani użytkownicy wypełniają następnie ankietę, która będzie widoczna w otwartej części bazy: https://polonezbis.eu/en/partner-search-tool/.

Narodowego Centrum Nauki  zaprasza na webinarium informacyjne dla polskich instytucji zainteresowanych goszczeniem naukowców w ramach programu POLONEZ BIS. 

Jakie instytucje mogą przyjmować naukowców w ramach programu POLONEZ BIS? Czy jednostka może przyjąć naukowca, któremu nadała stopień doktora? Jakie będą kryteria oceny warunków oferowanych przez instytucje przyjmujące? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań udzielimy w czasie webinarium informacyjnego dla instytucji zainteresowanych goszczeniem w Polsce zagranicznych naukowców w ramach programu POLONEZ BIS. Spotkanie odbędzie się w piątek 10 września 2021 r. o godz. 9:00 (CEST). Webinarium będzie prowadzone w języku polskim za pośrednictwem platformy Clickmeeting.

Zapraszamy do rejestracji na wydarzenie pod poniższym linkiem. Aby usprawnić przebieg przewidzianej podczas webinarium sesji Q&A, prosimy o zamieszczanie pytań dot. konkursu z wyprzedzeniem, w formularzu rejestracyjnym.Nagranie spotkania będzie dostępne także po jego zakończeniu w serwisie YouTube.
Szczegółowe informacje na temat programu POLONEZ BIS można śledzić na stronie internetowej programu oraz na profilu w serwisie LinkedIn.

Magdalena Gawrońska, Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą - na podstawie materiałów NCN


Nabór wniosków do Narodowego Centrum Nauki w konkursie OPUS i PRELUDIUM zakończony

W ramach naboru wniosków do Narodowego Centrum Nauki w konkursach OPUS i PRELUDIUM pracownicy naukowi i doktoranci UJD złożyli w terminie do 15 czerwca 2021 r. w sumie 52 wnioski:

Wydział Humanistyczny – 21 wniosków, w tym 9 wniosków doktorantów,
Wydział Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych – 17 wniosków, w tym 5 wniosków doktorantów,
Wydział Nauk Społecznych – 6 wniosków,
Wydział Nauk o Zdrowiu – 4 wnioski,
Wydział Sztuki – 3 wnioski,
Wydział Prawa i Ekonomii – 1 wniosek.

Rozstrzygnięcie konkursów nastąpi najpóźniej w grudniu 2021 r.

Magdalena Gawrońska, Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą


Stypendia projakościowe  dla doktorantów na 2021 rok przyznane

Minister Nauki i Edukacji przyznał Uniwersytetowi Humanistyczno-Przyrodniczemu im. Jana Długosza w Częstochowie środki na dofinansowanie zadań projakościowych na 2021 r. w wysokości 300 tys. zł. Dotacja przeznaczona jest na finansowanie zwiększenia wysokości stypendiów doktoranckich dla uczestników studiów doktoranckich na Wydziale Humanistycznym i Wydziale Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych - dla nie więcej niż 30% najlepszych doktorantów.

Z wnioskiem do Rektora wystąpiło 48 uczestników studiów doktoranckich (8 - WNŚPT i 40 - WH).

Wydziałowe komisje doktoranckie opracowały listy rankingowe kandydatów zgodnie z  Regulaminem przyznawania doktorantom zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia nr R-0161/12/2019 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 4 lutego 2019 r.

JM Rektor na podstawie list rankingowych kandydatów przyznała 23 stypendia z dotacji projakościowej na 2021 rok. Decyzje w sprawie przyznania lub odmowy przyznania stypendium zostały przesłane do dziekanatów Wydziału Humanistycznego i Wydziału Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych w celu przekazania doktorantom.

Stypendystom gratulujemy!

Magdalena Gawrońska, Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą


Trwa nabór wniosków do Narodowego Centrum Nauki - w konkursie OPUS i PRELUDIUM - do 15 czerwca 2021 r. do godz. 16.00

Wnioskodawców w konkursach NCN prosimy o skorzystanie z materiałów zamieszczonych w zakładce Nauka/Kalendarz grantowy - projekty badawcze i stypendia:

Zainteresowani pracownicy i doktoranci proszeni są o kontakt z mgr Justyną Skrońską – Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą, j.skronska@ujd.edu.pl, tel. 34+3784-131