Rzecznicy Nauki


dr inż. Karolina Grabowska
reprezentowane obszary: nauki ścisłe, przyrodnicze i techniczne
e-mail: k.grabowska@ujd.edu.pl
Telefon: 695222287
adres: Wydział Nauk Ścisłych, Przyrodniczych I Technicznych Al. Armii Krajowej 13/15, Częstochowa pokój 307
dr Adrianna Sarnat-Ciastko
reprezentowane obszary: nauki społeczne
e-mail: a.sarnat-ciastko@ujd.edu.pl
Telefon: 504348482
adres: Wydział Nauk Społecznych ul. Waszyngtona 4/8, 42-200 Częstochowa pokój 339
dr Karol Motyl
reprezentowane obszary: nauki społeczne
e-mail: k.motyl@ujd.edu.pl
telefon: 668481186
adres: Wydział Nauk Społecznych ul. Waszyngtona 4/8, 42-200 Częstochowa pokój 614
dr hab. Bogusław Przywora
reprezentowane obszary: nauki prawne
e-mail: b.przywora@ujd.edu.pl
telefon: 667520759
adres: Wydział Prawa i Ekonomii 42-200 Częstochowa
ul. Zbierskiego 2/4, pokój 220
dr hab. Sebastian Gałecki
reprezentowane obszary: historia, filozofia, językoznawstwo, literaturoznawstwo
e-mail: s.galecki@ujd.edu.pl
telefon: 607935777
adres: Wydział Humanistyczny Al. Armii Krajowej 36a, Częstochowa pokój 121
mgr Justyna Warwas
reprezentowane obszary: sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki, sztuki muzyczne,
e-mail: j.warwas@ujd.edu.pl
telefon:
adres: Wydział Sztuki ul. Waszyngtona 4/8, 42-200 Częstochowa pokój 123
dr Marek Kluszczyński
reprezentowane obszary: nauki o zdrowiu, nauki o kulturze fizycznej
e-mail: m.kluszczynski@ujd.edu.pl
telefon: 603370328
adres: Wydział Nauk o Zdrowiu Ul. Waszyngtona 4/8, Częstochowa pokój 30