Komisja ds. Etyki Badań Naukowych


Przepisy (dostępne na stronie BIP):

Uchwała NR 11.2021 Senatu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia kodeksu Etyki Pracownika Naukowego w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie

Zarządzenie wewnętrzne nr R.021.1.137.2020 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowianie z dnia 4 grudnia 2020 r. r. w sprawie powołania Komisji ds. Etyki Badań Naukowych w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie

Wskazówki dot. przetwarzania danych w badaniach naukowych - wersja: czerwiec 2022

Regulamin (dostępny w portalu pracowniczym):

Regulamin pracy Komisji Etyki Badań Naukowych w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie zatwierdzony w dniu 20 kwietnia 2022 r.

Formularze (dostępne w portalu pracowniczym):

Wzór wniosku do KEBN UJD o wyrażenie opinii w sprawie badań naukowych z udziałem człowieka - dla nauczycieli akademickich i doktorantów UJD

Wzór wniosku do KEBN UJD o wydanie opinii o projekcie badań naukowych z udziałem człowieka - dla studentów UJD (składa promotor)

Informacje organizacyjne:

Komisja obraduje w pierwszy wtorek każdego miesiąca, o ile wpłyną wnioski do rozpatrzenia

Nauczyciele akademiccy UJD i doktoranci UJD składają wnioski do Działu Nauki i Współpracy z Zagranicą 

Promotorzy studentów UJD składają wnioski do sekretarzy komisji:
nauki o kulturze fizycznej - dr Anna Pilis, al. Armii Krajowej 13/15 pokój nr: 114, tel. 34 365 59 83
nauki o zdrowiu - dr Katarzyna Bandurska, al. Armii Krajowej 13/15 pokój nr: 235, tel. 34 361-49-18/19 wew.157

Komisja nie pobiera opłat od wnioskodawców 

Komisja nie rozpatruje wniosków od podmiotów zewnętrznych