Solidarni z Ukrainą


link do zakładki listy i komunikaty link do zakładki punkt informacyjny link do zakładki informacje dla studentów i doktorantów

link do zakładki uniweryteckie akcje pomocy i wsparcia dla Ukrainy link do zakładki Uniwersyteckiego Centrum Wolontariatu link do zakładki webinary i wykłady

link do zakładki programy i konkursy dla naukowców i studentów z UkrainyPunkt informacyjnych dla potrzebujących, utworzony w ramach akcji "Solidarni z Ukrainą"

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Punkt informacyjny dla obywateli Ukrainy będących studentami doktorantami i pracownikami Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im Jana Długosza w Częstochowie oraz dla ich rodzin a także dla osób chcących zostać studentami, doktorantami lub pracownikami Uczelni, w tym kontynuować studia i pracę na podstawie dotychczasowych studiów i pracy w uczelniach ukraińskich oraz dla tych, którzy mają pytania dotyczące pomocy uchodźcom z Ukrainy w zakresie szkolnictwa wyższego i nauki, znajduje się w Dziale Nauki i Współpracy z Zagranicą przy ul. Waszyngtona 4/8 pok.142. Kontakt możliwy pod numerami telefonów 34 378-42-72 lub 34 378 42 71 lub pod adresem mailowym: solidarnizukraina@ujd.edu.pl

Informacja dla studentów z Ukrainy, którzy chcą kontynuować studia w UJD

Studenci z Ukrainy, którzy są zainteresowani przeniesieniem na studia w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie proszeni są o przesłanie maila w tej sprawie na adres solidarnizukraina@ujd.edu.pl. W mailu należy zamieścić następujące informacje:

1.nazwę uczelni ukraińskiej, na której były realizowane studia

2.kierunek realizowanych studiów na uczelni ukraińskiej

3.bieżący rok studiów w uczelni ukraińskiej

4.wnioskowany kierunek studiów w UJD

W odpowiedzi na powyższe zgłoszenie ze studentem z Ukrainy skontaktuje się mailowo pracownik UJD, który udzieli informacji o warunkach przeniesienia na studia w UJD na konkretnym kierunku.

Przydatne linki:

Informacje rządowe do pomocy osób potrzebujących lub chcących wesprzeć społeczność Ukrainy

Informacja dla studentów i naukowców przybywających z Ukrainy

Infolinia dla obywateli Ukrainy

Baza lokalowa dla uchodźców z Ukrainy

Częstochowa dla Ukrainy

Інформаційний пункт для українців, що потребують допoмоги, створено в рамках акції «Солідарні з Україною».

Інформаційний пункт для громадян України, які є докторантами та співробітниками Університету Гуманытарно-Природничого імені Яна Длугоша в Ченстохові та для їхніх сімей, а також для людей, які хочуть стати студентами, докторантами чи співробітниками університету, в тому числі продовжити навчання та роботу на основі попереднього навчання та роботи в українських університетах, а для тих, хто має питання щодо допомоги біженцям з України у сфері вищої освіти та науки, Ви можете знайти у Відділі науки та міжнародного співробітництва за адресою вул. Вашингтона 4/8 кімната 142. Зв’язок можливий за телефонами 34 378-42-72 або 34 378 42 71 або за електронною адресою: solidarnizukraina@ujd.edu.pl

Інформація для студентів з України, які бажають продовжити навчання в Університеті Яна Длугоша в Ченстохові

Студентів з України, які зацікавлені у переведенні на навчання до Гуманітарно-Природничого Університету іменіЯна Длугоша в Ченстохові, прохасимо надсилати електронного листа (мейла) на таку адресу: solidarnizukraina@ujd.edu.pl. В мейлі потрібноподати таку інформацію:

1.назва українського університету, де до того часу відбувалося навчання

2.напрямок навчання в українському університеті

3.поточний рік навчання в українському університеті

4.4.пропонований напрямок навчання вГуманітарно-Природничому Університеті іменіЯна Длугоша в Ченстохові

У відповідь на вищезазначену заяву співробітник UJD зв’яжеться зі студентом з України електронною поштою, який надасть інформацію щодо умов переведення на навчання до Гуманітарно-Природничого Університету іменіЯна Длугоша в Ченстохові за певною спеціальністю.

Урядова інформація для допомоги людям, які потребують допомоги або бажають підтримати українську громаду

Інформація для студентів та науковців, які приїжджають з України

Телефон довіри Сілезького воєвудського управління для громадян України

Житлова база для біженців з України - Сілезьке воєводство

Ченстохова для України23 lutego Senat Uczelni podjął uchwałę w sprawie wyrażenia poparcia dla narodu ukraińskiego w walce o utrzymanie suwerenności:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Senat Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie wyraża solidarność i pełne poparcie dla narodu ukraińskiego w jego walce o utrzymanie suwerenności. Społeczność Uniwersytetu zdecydowanie potępia wszelkie formy agresywnej polityki władz Federacji Rosyjskiej skierowane przeciwko prawu do życia w wolności i pokoju. Nie wyrażamy zgody na prowokacje i działania zmierzające do naruszenia integralności terytorialnej Ukrainy w granicach uznanych przez społeczność międzynarodową. Wciąż wierzymy w pokojowe i dyplomatyczne rozwiązanie konfliktu. Deklarujemy – zarówno jako sąsiedzi, obywatele Polski i Europy oraz jako przedstawiciele świata nauki – nasze zaangażowanie i wsparcie dla krajowych oraz międzynarodowych inicjatyw na rzecz pomocy Ukrainie i umacnianie pokoju na świecie!

23 ЛЮТОГО СЕНАТ УНІВЕРСИТЕТУ УХВАЛИВ ПОСТАНОВУ ПРО ВИСЛОВЛЕННЯ ПІДТРИМКИ УКРАЇНСЬКОМУ НАРОДУ В БОРОТЬБІ ЗА ЗБЕРЕЖЕННЯ СУВЕРЕНІТЕТУ:

Сенат Гуманітарно-Природничого Університету імені Яна ДлугошавЧенстохові висловлює солідарність і повну підтримку українському народу в його боротьбі за збереження суверенітету.Спільнота Університету рішуче засуджує будь-які форми агресивної політики влади Російської Федерації, спрямованої проти права жити у свободі та мирі.Ми не погоджуємося на провокації та дії, спрямовані на порушення територіальної цілісності України в межах, визнаних міжнародною спільнотою. Ми все ще віримо в мирне та дипломатичне вирішення конфлікту.Ми заявляємо - як сусіди, громадяни Польщі і Європи та представники світу науки - про свою прихильність і підтримку національних та міжнародних ініціатив щодо допомоги Україні та зміцнення миру у світі!