Inwestycje


Zadanie dofinansowane z budżetu państwa.

Dotacja celowa.

„Dostosowanie ppoż. budynku przy ul. Dąbrowskiego 14”

Wartość dofinansowania z Ministerstwa Edukacji i Nauki : 961 000 zł

Całkowita wartość zadania: 2 170 925 zł

Inwestycja obejmuje dostosowanie budynku dydaktycznego Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie przy ul. Dąbrowskiego 14 do obowiązujących przepisów techniczno – budowlanych w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.

W ramach zadania zostaną wykonane niezbędne prace budowlane i instalacyjne mające na celu dostosowanie budynku do wymogów ochrony przeciwpożarowej zawartych w Ekspertyzie stanu ochrony p.poż. budynku wraz z wydanym Postanowieniem Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

Zadanie dofinansowane z budżetu państwa.

Dotacja celowa

„Termorenowacja budynku przy Al. Armii Krajowej 36A”

Wartość dofinansowania z Ministerstwa Edukacji i Nauki : 2 767 000 zł

Całkowita wartość zadania : 3 733 855 zł

Inwestycja obejmuje zakres prac mających na celu dostosowanie termoizolacyjności przegród zewnętrznych budynku do obowiązujących przepisów.

Zastosowano nowe standardy energetyczne budynku, które spowodują poprawę współczynnika przenikania ciepła ścian zewnętrznych, dachów i stropodachów, podłogi na gruncie oraz stolarki okiennej i drzwiowej.

Głównym celem inwestycji jest doprowadzenie stanu technicznego budynku, aby możliwe było wykorzystanie go zgodnie z przeznaczeniem i wymaganymi warunkami bezpieczeństwa i higieny pracy, przy uwzględnieniu ekonomicznej poprawy charakterystyki energetycznej budynku.