Nasz Patron


Jan Długosz urodził się w 1415 roku w miejscowości Brzeźnica (położonej kilkadziesiąt kilometrów na północ od Częstochowy).

W latach 1428 - 31 studiował sztuki wyzwolone na Uniwersytecie Krakowskim. Następnie pracował u biskupa krakowskiego Zbigniewa Oleśnickiego, pełniąc funkcję pisarza, zarządcy dóbr, a także męża zaufania. Po śmierci biskupa służył jako dyplomata królowi Kazimierzowi Jagiellończykowi. Zajmował się również wychowywaniem jego dzieci.

Długosz zasłynął jako wybitny historyk i kronikarz. Jego najsłynniejsze dzieło Roczniki czyli Kroniki sławnego Królestwa Polskiego nie ma sobie równych w historiografii europejskiej schyłku średniowiecza. Stanowi również nieocenione źródło poznania dla wszystkich interesujących się przeszłością Polski i Europy. Warto nadmienić, że Jan Długosz przez kilkanaście lat sprawował funkcję proboszcza w parafii w Kłobucku, oddalonej zaledwie kilkanaście kilometrów od Częstochowy.

Jan Długosz pozostawił wiele cennych pamiątek, przechodząc do historii jako jedna z najważniejszych postaci, którą szczyci się dzisiaj cała Ziemia Częstochowska. Stawiając wniosek do Sejmu RP o zmianę nazwy Wyższej Szkoły Pedagogicznej na Akademię, zastanawiano się nad postacią, która godnie reprezentowałaby Uczelnię i spajała środowisko z nią związane. Uznano, że najlepszym kandydatem będzie Jan Długosz. Po przedstawieniu tej propozycji, Senat Wyższej Szkoły Pedagogicznej w trakcie swojego posiedzenia 26 marca 2003 roku. podjął decyzję o wyborze wybitnego kronikarza na patrona naszej Uczelni. Dokonując zmiany nazwy Akademii na Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy, władze Uczelni zdecydowały o pozostawieniu w jej nazwie kronikarza jako patrona. Tak samo postąpiono w sytuacji utworzenia uniwersytetu "klasycznego" uznając, że Jan Długosz będzie nadal patronował Uczelni.