Ocena okresowa nauczycieli w 2026 r.


REGULAMIN OCENY OKRESOWEJ NAUCZYCIELI AKADEMICKICH PRZEPROWADZANEJ W ROKU 2026

Przepisy (dostępne na stronie BIP):

Zarządzenie wewnętrzne Nr R021.1.152.2021 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie Regulaminu oceny okresowej nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie przeprowadzanej w roku 2026

Zarządzenie wewnętrzne Nr R.021.1.42.2022 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie wzoru Arkusza oceny działalności i wyników pracy nauczyciela akademickiego zatrudnionego w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie

FORMULARZE (DOSTĘPNE W PORTALU PRACOWNICZYM)