SenatSKŁAD SENATU NA KADENCJĘ 01.09.2020 - 31.08.2024

REKTOR

prof. dr hab. Anna Wypych-Gawrońska

PROREKTOR DS. NAUKI I WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ

prof. dr hab. Janusz Kapuśniak

PROREKTOR DS. STUDENCKICH

dr hab. Joanna Warońska-Gęsiarz, prof. nadzw. UJD


PROREKTOR DS. MEDYCZNYCH I NAUK O ZDROWIU 


prof. dr hab. n.med. dr. h.c. multi Aleksander Sieroń


PROREKTOR DS. ROZWOJU

dr hab. inż. Zygmunt Bąk, prof. nadzw. UJDSKŁAD SENATU W KADENCJI W LATACH 2020-2024


1. W grupie nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku profesora lub profesora uczelni:

dr hab. prof. UJD Wojciech Ciesielski

dr hab. prof. UJD Alina Gil

dr hab. prof. UJD Hanna Kaczmarek

dr hab. prof. UJD Włodzimierz Karankiewicz

dr hab. n. med. dr hab. n. hum. Sławomir Letkiewicz, prof. UJD

dr hab. prof. UJD Joanna Ławnikowska-Koper

dr hab. prof. UJD Małgorzata Piasecka

prof. dr hab. Janusz Spyra

dr prof. UJD Przemysław Sznurkowski

dr hab. prof. UJD Jacek Wąsik

dr hab. prof. UJD Paweł Wolnicki

dr hab. prof. UJD Maciej Woźniczka

dr hab. prof. UJD Maciej Zagórski

prof. dr hab. Janusz Zuziak

2. W grupie nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach innych niż profesor lub profesor uczelni oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:

dr Monika Bartnik

dr Marek Makowski

mgr Iwona Mielczarek

dr Izabela Wrona-Meryk

mgr inż. Maria Róg

mgr Magdalena Rychter

mgr Tomasz Sankowski

dr Małgorzata Soja

dr inż. Wioletta Sołtysiak

3. W grupie studentów:

Wiktor Mucha

Brajan Załęcki

Zuzanna Jaksender

Katarzyna Rał

Julia Woźniak

4. W grupie doktorantów:

mgr Anna Tarnowska