Ewaluacja jakości działalności naukowej


Przepisy:

ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 212) treść ustawy

ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1669) treść ustawy

rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 października 2022 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (klasyfikacja dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych) treść rozporządzenia

obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej treść obwieszczenia

wykazy czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych oraz wydawnictw monografii naukowych link do strony Ministerstwa Edukacji i Nauki


Oświadczenia (dostępne w portalu pracowniczym):

oświadczenie o afiliacji - wariant: wszystkie osiągnięcia naukowe

oświadczenie o afiliacji - wariant: wskazane osiągnięcia naukowe

oświadczenie o afiliacji - wariant: wszystkie osiągnięcia artystyczne

oświadczenie o afiliacji - wariant: wskazane osiągnięcia artystyczne

oświadczenie o dziedzinie i dyscyplinie

oświadczenie o wyrażeniu zgodny na zaliczenie do liczby pracowników prowadzących działalność naukową (dla celów ewaluacji jakości naukowej - tzw. liczba N)


ORCID

Pełnomocnik Rektora do spraw Nauki Otwartej (w tym ORCID)

dr Zbigniew Łęski

zleski@ujd.edu.pl

telefon 34 378 42 89  

link do strony Pełnomocnika Rektora do spraw Nauki Otwartej


SCOPUS

Biblioteka Główna UJD, Dział Informacji Naukowej i Bibliografii, al. Armii Krajowej 36a, pok. 201

informacjabg@ujd.edu.pl

telefon 34 361 48 49

bezpłatne sprawozdanie na temat oceny wstępnej czasopisma lub materiałów konferencyjnych link do strony www.readyforscopus.com