ERASMUS+


PROGRAM ERASMUS+
na lata 2014-2020.

logo programu Erasmus+

Kod Erasmus+ Uczelni (ID Code): PL CZESTOC02

Nr karty ECHE: (2014-2020)  76173-EPP-1-2014-1-PL-EPPKA3-ECHE, (2021-2027) 101014268

PIC (Participant Identification Code): 949524562

OID (Organisation ID): E10098860


KOORDYNATORZY PROGRAMU ERASMUS+

Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą

Koordynator Uczelniany
mgr Bartłomiej Kowalik b.kowalik@ujd.edu.pl

Zastępcy Koordynatora Uczelnianego
mgr Illia Kulchikovskyi
i.kulchikovskyi@ujd.edu.pl - studia i praktyki
dr Andrii Galaidin a.galaidin@ujd.edu.pl - pracownicy

Wydział Humanistyczny

dr Beata Rusek beata.rusek@ujd.edu.pl

Collegium Medicum im. dr. Władysława Biegańskiego

dr hab. Arkadiusz Marzec, prof. UJD a.marzec@ujd.edu.pl

Wydział Nauk Społecznych

dr Izabela Ziębacz i.ziebacz@ujd.edu.pl

Wydział Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych

dr Sandra Żarska s.zarska@ujd.edu.pl

Wydział Prawa i Ekonomii

dr Michał Służalec m.sluzalec@ujd.edu.pl

Wydział Sztuki

sztuki plastyczne
dr Paweł Delekta p.delekta@ujd.edu.pl
sztuki muzyczne
dr Jakub Brawata j.brawata@ujd.edu.pl


  „Re-open EU” – narzędzie interaktywne pozwalające planować podróże po Europie

About JDU

Students Guide in Poland

Materiały informacyjne dla Koordynatorów Wydziałowych programu Erasmus+

Materiały informacyjne dla studentów wyjeżdżających w ramach programu Erasmus+