Kierunki studiów  Lp.   Wydział / Kierunek studiów   Profil kształcenia   Poziom kształcenia

  Wydział Humanistyczny
  1.   Dziennikarstwo i kultura mediów   ogólnoakademicki    studia I stopnia;
  studia II stopnia
  2.   Filologia: sp. filologia angielska, sp. filologia germańska   ogólnoakademicki   studia I stopnia;
  studia II stopnia
  3.   Filologia polska   ogólnoakademicki   studia I stopnia;
  studia II stopnia
  4.   Filozofia   ogólnoakademicki   studia I stopnia;
  studia II stopnia
  5.   Historia   ogólnoakademicki   studia I stopnia;
  studia II stopnia
  6.   Iberoznawstwo   ogólnoakademicki   studia I stopnia;
  studia II stopnia
  7.   Specialized English for Business    ogólnoakademcki   studia II stopnia
     Wydział Nauk Społecznych
  1.   Analityka i kreatywność społeczna   praktyczny   studia I stopnia
  2.   Bezpieczeństwo narodowe   praktyczny   studia I stopnia;
  studia II stopnia
  3.   Pedagogika   ogólnoakademicki   studia I stopnia;
  studia II stopnia
  4.   Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna   praktyczny   studia jednolite magisterskie 
  5.   Pedagogika specjalna   praktyczny   studia jednolite magisterskie
  6.   Politologia   praktyczny   studia I stopnia;
  studia II stopnia
  7.   Poradnictwo rozwojowe i pomoc psychologiczna   praktyczny   studia II stopnia
  8.   Praca socjalna   ogólnoakademicki   studia I stopnia
  9.   Psychologia   praktyczny   studia jednolite magisterskie
  10.   Psychoprofilaktyka   praktyczny   studia I stopnia
  11.   Studia wschodnioeuropejskie i bałkańskie   ogólnoakademicki   studia I stopnia
  12.   Turystyka i rekreacja   praktyczny   studia I stopnia;
  studia II stopnia
  1.   Usługi społeczne   ogólnoakademicki   studia II stopnia
     Wydział Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych
  1.   Biotechnologia   praktyczny   studia I stopnia;
  studia II stopnia
  2.   Chemia   ogólnoakademicki   studia I stopnia;
  studia II stopnia
  3.   Dietetyka   praktyczny   studia I stopnia
  4.   Farmacja   praktyczny   studia jednolite magisterskie
  5.   Fizyka   ogólnoakademicki   studia I stopnia;
  studia II stopnia
  6.   Informatyka   praktyczny   studia I stopnia;
  studia II stopnia
  7.   Innowacyjne technologie i nowoczesne materiały   praktyczny   studia I stopnia
  8.   Inżynieria bezpieczeństwa   praktyczny   studia I stopnia;
  studia II stopnia
  9.   Inżynieria multimediów   praktyczny   studia I stopnia
  10.   Kryminalistyka i systemy bezpieczeństwa   praktyczny   studia I stopnia
  11.   Matematyka   praktyczny   studia I stopnia
  12.   Produkcja i marketing żywności   praktyczny   studia I stopnia
  13.   Żywienie człowieka i dietetyka   praktyczny   studia II stopnia
  14.   Inżynieria medyczna   praktyczny   studia II stopnia
      Collegium Medicum im. dr. Władysława Biegańskiego
  1.   Fizjoterapia   praktyczny   studia jednolite magisterskie
  2.   Kosmetologia   praktyczny   studia I stopnia;
  studia II stopnia
  3.   Lekarski   ogólnoakademicki   studia jednolite magisterskie
  4.   Pielęgniarstwo   praktyczny   studia I stopnia;
  studia II stopnia
  5.   Ratownictwo medyczne   praktyczny   studia I stopnia;
  6.   Wychowanie fizyczne   ogólnoakademicki   studia I stopnia;
  studia II stopnia
     Wydział Prawa i Ekonomii
  1.   Administracja   ogólnoakademicki   studia I stopnia;
  studia II stopnia
  2.   Ekonomia   praktyczny   studia I stopnia
  studia II stopnia
  3.   Prawo   ogólnoakademicki   studia jednolite magisterskie
  4.   Rachunkowość i podatki   praktyczny   studia I stopnia
 
  Wydział Sztuki
  1.   Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej   ogólnoakademicki   studia I stopnia;
  studia II stopnia
  2.   Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych   ogólnoakademicki   studia I stopnia;
  studia II stopnia
  3.   Fotografia i kreacja przekazu wizualnego   ogólnoakademicki   studia I stopnia
  studia II stopnia
  4.   Grafika   ogólnoakademicki   studia I stopnia;
  studia II stopnia
  5.   Malarstwo   ogólnoakademicki   studia I stopnia;
  studia II stopnia
  6.   Muzyka w przestrzeni publicznej   ogólnoakademicki
  praktyczny
  studia I stopnia;
  studia II stopnia