Ważne akty prawne


Przepisy (dostępne na stronie BIP):

Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/21/2017 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie zatrudniania profesorów z zagranicy w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie

Zarządzenie wewnętrzne Nr R021.1.67.2021 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie zasad i trybu realizowania i rozliczania podróży za granicę przez pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie

Zarządzenie wewnętrzne Nr R021.1.68.2021 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 28 czerwca 2021 r.w sprawie zasad przyjmowania i organizacji pobytu cudzoziemców w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie

Zarządzenie wewnętrzne R.021.1.13.2020 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie zasad podejmowania przez cudzoziemców innych form kształcenia, uczestniczenia w prowadzeniu działalności naukowej lub prowadzenia kształcenia lub odbywania kształcenia w szkole doktorskiej w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie

Zarządzenie wewnętrzne R.021.1.85.2020 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 17 września 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia wewnętrznego R.021.1.13.2020 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie zasad podejmowania przez cudzoziemców innych form kształcenia, uczestniczenia w prowadzeniu działalności naukowej lub prowadzenia kształcenia lub odbywania kształcenia w szkole doktorskiej w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie

Zarządzenie wewnętrzne Nr R021.1.16.2023 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego  im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 21 lutego 2023 r. w sprawie realizacji mobilności studentów i doktorantów w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie w ramach Programu Erasmus+ KA 131 (przyjazdy)

Zarządzenie wewnętrzne Nr R021.1.17.2023 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 21 lutego 2023 r. w sprawie realizacji mobilności studentów, doktorantów i absolwentów Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie w ramach Programu Erasmus+ KA 131 (wyjazdy)