Profesorowie Honorowi UJD


PROFESOROWIE HONOROWI UNIWERSYTETU JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE:

2018 rok:

2016 rok:

2015 rok:

  • Prof. Charles JM Stirling

2014 rok:

2013 rok:

2012 rok:

2011 rok:

  • Prof. Dr Dr h.c. mult. Christian von Bar (Niemcy)
    Laudacja

2010 rok:

  • Prof. Abdelhadi Kassiba-Uniwersytet Le Mans (Francja)

2009 rok:

  • Prof. Anna Claude-Gaumont - Uniwersytet Caen (Francja)
  • Prof. dr hab. Augustyn Bańka - (ośrodki akademickie: Poznań, Toruń, Katowice, Kraków, Lublin, Częstochowa- źródło laudacja)

2008 rok:

  • Prof. dr hab. Aleksander Spivakowski - Państwowy Uniwersytet w Chersoniu (Ukraina),

2007 rok:

  • Prof. dr hab. Jurij Bielaiew - Państwowy Uniwersytet w Chersoniu (Ukraina),
  • Prof. dr hab. Aleksander W. Głuzman - Krymski Uniwersytet Humanistyczny w Jałcie (Ukraina)