Społeczna Odpowiedzialność Uczelni


Pełnomocnik Rektora ds. Społecznej Odpowiedzialności Uczelni

dr Wioleta Duda

kontakt w.duda@ujd.edu.plRaport wdrażania Deklaracji Społecznej Odpowiedzialności Uczelni w Uniwersytecie Jana Długosza w Częstochowie za okres 2020/2021 i 2021/2022Ministerstwo Edukacji i Nauki rozstrzygnęło II konkurs w ramach programu Doskonała Nauka/Społeczna Odpowiedzialność Nauki. Spośród 13 złożonych przez pracowników naszego Uniwersytetu wniosków, 6 projektów otrzymało finansowanie na łączną kwotę 256 091,10 zł w ramach następujących modułów:

Doskonała Nauka/Wsparcie Monografii Naukowych

Dr hab. Joanna Warońska, prof. UJD - Sztuki Bruno Winawera. Studium genologiczne – wysokość przyznanych środków – 24.200 zł

Dr hab. Karolina Helnarska, prof. UJD - Ładunki IED a bezpieczeństwo transporterów opancerzonych – wysokość przyznanych środków – 15.000 zł,

Doskonała Nauka/Wsparcie Konferencji Naukowych

Prof. dr hab. Józef Drabowicz - Klaster 3 międzynarodowych sympozjów – wysokość przyznanych środków - 26 730 zł

dr Paulina Ucieklak-Jeż, prof. UJD - Social Aspects of Market Economy, Sustainability and Health Economics – wysokość przyznanych środków – 28 779 zł,

Społeczna Odpowiedzialność Nauki/Wsparcie dla Bibliotek Naukowych

Biblioteka Uniwersytecka UJD – Retrokonwersja muzykaliów i wybranych czasopism z nauk humanistycznych i społecznych – wysokość przyznanych środków – 63 185,10 zł,

Społeczna Odpowiedzialność Nauki/ Popularyzacja Nauki i Promocja Sportu

Rzecznicy Nauki UJD – Uniwersytecka Częstochowa – wysokość przyznanych środków – 98 197 zł.

Ministerstwo Edukacji i Nauki rozstrzygnęło III konkurs w ramach programu Doskonała Nauka/Społeczna Odpowiedzialność Nauki. Spośród 5 złożonych przez pracowników naszego Uniwersytetu wniosków, 4 projekty otrzymały finansowanie na łączną kwotę 265.420,60 zł w ramach następujących modułów:

Doskonała Nauka/Wsparcie Konferencji Naukowych

dr hab. Karolina Helnarska - Wpływ złożoności kulturowej na reakcję pandemiczną – wysokość przyznanych środków – 71.405,60 zł

Społeczna Odpowiedzialność Nauki/ Popularyzacja Nauki i Promocja Sportu

dr hab. Izabela Krasiejko – Uniwersytet dla polskich i ukraińskich rodzin z dziećmi w środowisku lokalnym – wysokość przyznanych środków – 20.900 zł,

dr Agnieszka Bąbelewska/dr Michał Zych – I Międzyszkolny Konkurs Wiedzy z Anatomii i Fizjologii Człowieka „Medicus”. – wysokość przyznanych środków- 20.000 zł,

Uniwersyteckie Centrum Kształcenia Ustawicznego – Uniwersytet Otwarty – Zdrowym żyć i aktywnym być” – wysokość przyznanych środków – 153.115 zł