Umowy dwustronne


WZORY UMÓW

DOSTĘPNE W PORTALU PRACOWNICZYM


UCZELNIE PARTNERSKIE

EUROPA ŚRODKOWA I ZACHODNIA

Albania

University College of Business (UCB)

Czechy

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Ostravská univerzita v Ostravě

Francja
Université Le Mans

Niemcy

Hochschule der Bundesagentur für Arbeit / Mannheim
Universität Osnabrück
Europa-Universität Viadrina Frankfurt n. Odrą

Universität Paderborn

Serbia

Wydział Biznesu i Zarządzania Przemysłem Uniwersytetu UNION - Nikola Tesla w Belgradzie

Hiszpania

University of Castilla - La Mancha

Włochy

Dipartimento di Chimica dell’ Universita di Torino - Uniwersytet w Torino

University of Insubria

Universita degli Studi di Napoli "L'Orientale" - UJD - CITTRFUS (umowa trójstronna)

University of Ferrara

EUROPA WSCHODNIA

Gruzja 

Sulkhan-Saba Orbeliani University/Sabauni

Litwa

Uniwersytet w Kłajpedzie
Klaipéda University
Klaipėdos universitetas

Mołdawia

Państwowy Uniwersytet w Tyraspolu
Tiraspol State University
Universitatea de Stat din Tiraspol

Państwowy Uniwersytet Wychowania Fizycznego i Sportu
State University of Physical Education and Sport
Universitatea de Stat de Educatie Fizica si Sport

Ukraina

Charkowska Państwowa Akademia Designu i Sztuki
Kharkiv State Academy of Design and Arts
Харківська державна академія дизайну і мистецтв

Charkowski Narodowy Uniwersytet Ekonomiczny imienia S. Kuznetsa
Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

Charkowski Narodowy Uniwersytet Medyczny
Kharkiv National Medical University
Харківський національний медичный університет

Charkowski Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny im. T. S. Skoworody
H.S. Skovoroda Kharkiv Pedagogical University
Харківським національним педагогічним університетом ім. Г.С.Сковороди

Chersoński Uniwersytet Państwowy
Kherson State University
Херсонський державний унiверситет

Czarnomorski Narodowy Uniwersytet im. Piotra Mohyły w Mikołajowie
Petro Mohyla Black Sea National University
Чорноморський національний університет імені Петра Могили

Czerkaski Uniwersytet Narodowy im. Bogdana Chmielnickiego
Bohdan Khmelnytsky National University of Cherkasy
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

Czernihowski Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Tarasa Szewczenki
Chernihiv National Pedagogical University named after Taras Shevchenko
Чернігівський національний педагогічний університет імені Тараса Шевченка

Czerniowiecki Uniwersytet Narodowy im. Jurija Fedkowycza
Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University
Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича

Dnieprzański Uniwersytet Narodowy im. Ołesia Gonczara
Dnipropetrovsk Oles Gonchar National University
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Doniecki Uniwersytet Narodowy im. Wasyla Stusa
Vasyl Stus Donetsk National University
Донецький національний університет імені Василя Стуса

Głuchowski Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Aleksandra Dowżenki
Oleksandr Dovzhenko Hlukhiv National Pedagogical University
Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка

Humański Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Pawła Tyczyny
Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Instytut Chemii Fizyko-Organicznej im. L. M. Lytvynenko przy Ukraińskiej Narodowej Akademii Nauk
Department of Physical Chemistry of Fossil Fuels, Institute of Physical Organic Chemistry and Coal Chemistry named after L.M. Lytvynenko of the National Academy of Sciences of Ukraine
Інститут фізико-органічної хімії i вуглехімії імені Л. М. Литвиненка НАН України

Instytut Kształcenia Personelu Państwowej Służby Zatrudnienia Ukrainy
Institute for Personnel Training of the State Employment Service of Ukraine
Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Instytut Kształcenia Zawodowo-Technicznego Narodowej Akademii Nauk Pedagogicznych Ukrainy
Institute of Vocational Education and Training of the National Academy of Educational Sciences of Ukraine
Інститут професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України

Iwano-Frankiwski Narodowy Techniczny Uniwersytet Nafty i Gazu
Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Izmailski Państwowy Humanitarny Uniwersytet
Izmail State University of Humanities
Ізмаїльський державний гуманітарний університет

Kijowski Narodowy Uniwersytet im. Tarasa Szewczenki
Taras Shevchenko National University of Kyiv
Київський національний дослідницький університет імені Тараса Шевченка

Kijowski Uniwersytet im. Borysa Grinczenka
Borys Grinchenko Kyiv University
Київський університет імені Бориса Грінченка

Komunalny Zakład Vyshchoyi Osvity «Akademia Kultury i Sztuki" Zakarpatskoyi Oblasnoyi Rady
Комунальний заклад вищої освіти "Академія культури і мистецтв" Закарпатської обласної ради

Lwowska Narodowa Akademia Muzyczna im. M. Lysenki
Lviv National Music Academy named after Mykola Lysenko
Львівська Національна Музична Академія імені М. В. Лисенка

Lwowska Narodowa Akademia Sztuk Pięknych
Lviv National Academy of Arts
Львівська Національна Академія Мистецтв

Lwowski Narodowy Uniwersytet im. Iwana Franki
Iwan Franko National University of Lviv
Львівський національний університет імені Івана Франка

Lwowski Narodowy Uniwersytet Medycyny Weterynaryjnej i Biotechnologii im. S. Z. Gżyckiego
Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies named after S. Z. Gzhytskyi
Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького

Lwowski Państwowy Uniwersytet Kultury Fizycznej
Lviv State University of Physical Culture
Львівський державний університет фізичної культури

Lwowski Regionalny Instytut Administracji Państwowej Narodowej Akademii Administracji Państwowej przy Prezydencie Ukrainy
Lviv Regional Institute of Public Administration of the National Academy for Public Administration under the President of Ukraine
Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Łucki Narodowy Uniwersytet Techniczny
Lutsk National Technical University
Луцький національний технічний університет

Melitopolski Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Bogdana Chmielnickiego
Bogdan Khmielnitsky Melitopol State Pedagogical University
Мелітопольський державний педагогічний університет Богдан Хмельницький

Międzynarodowy Uniwersytet Ekonomiczno-Humanistyczny im. Stefana Demianchuka
International University of Economics and Humanities named after Stepan Demianchuk
Міжнародний Економіко-Гуманітарний Університет імені Академіка Степана Дем'янчука

Mukaczewski Państwowy Uniwersytet
Mukachevo State University
Мукачевський державний університет

Narodowa Akademia Państwowej Granicznej Służby Ukrainy
National Academy of the State Boarder Guard Service of Ukraine
Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького

Narodowy Kijowsko-Pieczerski Historyczny i Kulturowy Rezerwat
National Kyiv-Pechersk Historical Cultural PreserveНаціональний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

Narodowy Medyczny Uniwersytet im. O. Bohomolca
Bogomolets National Medical University
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

Narodowy Techniczny Uniwersytet "Politechnika Charkowska"
National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute"
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

Narodowy Uniwersytet Gospodarki Miejskiej im. O. M. Beketowa w Charkowie
O.M.Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv
Харківський національний університет міського господарства імені О.М.Бекетова

Narodowy Uniwersytet Gospodarki Wodnej i Wykorzystania Zasobów Naturalnych National
University of Water Management and Nature Resources Use of the City of Rivne
Національний університет водного господарства та природокористування

Narodowy Uniwersytet im. Iwana Ohijenki w Kamieńcu Podolskim
Kamyanets-Podilsky Ivan Ohienko National University
Кам'янець-Подільський Національний університет ім. Івана Огієнка

Narodowy Uniwersytet Lotnictwa
National Aviation University
Національний авіаційний університет

Odeski Regionalny Instytut Zarządzania Państwowej Narodowej Akademii Zarządzania Państwowego przy Prezydencie Ukrainy
Odessa Regional Institute for Public Administration of the National Academy for Public Administration under the President of Ukraine
Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Państwowy Uniwersytet "Politechnika Odeska"
Odessа Polytechnic National University
Національний університет «Одеська політехніка»

Państwowy Uniwersytet Ekonomii i Technologii w Krzywym Rogu
Kryvyi Rih State University of Economics and Technology
Державний університет економіки і технологій у Кривому Розі

Państwowy Uniwersytet Infrastruktury i Technologii
State University of Infrastructure and Technologies
Державний університет інфраструктури та технологій

Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Iwana Franki w Drohobyczu
Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University
Дрогобицький державний педагогічний Університет ім. Івана Франкі

Państwowy Uniwersytet Technologiczny w Czerkasach
Cherkasy State Technological University
Черкаський державний технологічний університет

Państwowy Uniwersytet Telekomunikacji

State University of Telecommunications
Державний університет телекомунікацій

Perejesław-Chmielnicki Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Grygorija Skoworody
Pereyaslav-Khmelnytsky Hryhoriy Skovorofa State Pedagogical University
Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Григорія Сковороди

Poltawski Narodowy Pedagogiczny Uniwersytet im. W. G. Korolenka
Poltava V. G. Korolenko National Pedagogical University
Полтавський національний педагогічний університет В. Г. Короленка

Prydniprowska Państwowa Akademia Inżynierii Lądowej i Architektury
Prydniprovska State Academy of Civil Engineering and Architecture
Придніпровська державна академія будівництва та архітектури

Przedkarpacki Uniwersytet Narodowy im. Wasyla Stefanyka
Vasyl Stefanyk Precarpathian National University
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаник

Przedsiębiorstwo Naukowo-Produkcyjne "KARAT" we Lwowie
Scientific Research Company "Electron-Carat"
Науково-виробничого підприємства «Електрон-Карат»

Równieński Państwowy Uniwersytet Humanistyczny
Rivne State Humanitarian University
Рівненський державний гуманітарний університет

Sumski Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. A. S. Makarenko
Sumy State Pedagogical University named after A. S. Makarenko
Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка

Sumski Uniwersytet Państwowy
Sumy State University
Сумський державний університет

Tarnopolski Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Wołodymyra Hnatiuka
Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

Uniwersytet Narodowy "Akademia Ostrogska"
National University of Ostroh Academy
Національний університет «Острозька академія»

Uniwersytet Narodowy "Politechnika Lwowska"
Lviv Polytechnic National University
Національний університет «Львівська політехніка»

Uniwersytet Państwowy "Politechnika Żytomierska"
Zhytomyr Polytechnic State University
Державний університет «Житомирська політехніка»

Uniwersytet Zarządzania Oświatą Narodowej Akademii Nauk Ukrainy
University of Education Management of NAPS of Ukraine
Національна академія педагогічних наук України

Użgorodzki Uniwersytet Narodowy
Uzhhorod National University
Ужгородський національний університет

Winnicki Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Michaiła Kociubińskiego
Vinnytsia Mykhailo Kotsiubynskyi State Pedagogical University
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

Wołyński Uniwersytet Narodowy im. Łesi Ukrainki
Lesya Ukrainka Volyn National University
Волинський національний університет імені Лесі Українки

Zakarpacka Akademia Sztuki

Transcarpathian Academy of Arts
Закарпатська Академія Мистецтв

Zaporoski Narodowy Uniwersytet Techniczny
Zaporozhye National Technical University
Запорізький національний технічний університет

Zaporoski Państwowy Uniwersytet Medyczny
Zaporizhzhia State Medical University
Запорізький державний медичний університет

Zaporoski Uniwersytet Narodowy
Zaporizhzhia National University
Запорізький національний університет

Żytomierski Państwowy Uniwersytet im. Iwana Franki
Zhytomyr Ivan Franko State University
Житомирський державний університет ім. Іван Франко

AMERYKA POŁUDNIOWA I PÓŁNOCNA

Peru

Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas in Chachapoyas

USA
Kansas State University

AZJA

Indie

Acharya Nagarjuna University

Hanuman Vyayam Prasarak Mandal

Izrael

Ariel University

Wietnam

Hue Uniwersity - College of Arts

Chiny

Yanshan University

Chongqing University of Posts and Telecommunications


AFRYKA

Tunezja

University of Tunis