Książka telefoniczna


  Uniwersytet  Jana Długosza w Częstochowie

Spis telefonów

Centrala 34 3784 100
Rektor 34 3784 128
Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą

34 3784 131
34 3784 132
Prorektor ds. Rozwoju 34 3784 361
Prorektor ds. StudenckichProrektor ds. Medycznych i Nauk o Zdrowiu
34 3784 122
34 3784 123
34 3784 124

34 3784 366
Kanclerz 34 3784 183
Z-ca Kanclerza 34 3784 183
Kwestor 34 3784 180


Administracja centralna

Budynek dydaktyczny ul. Waszyngtona 4/8

Administrator obiektu 34 3784 103
Kancelaria ogólna
Transport
34 3784 230
34 3784 205
Biuro Rektora
Kierownik


34 3784 128
34 3784 127
34 3784 126
 Dział Komunikacji i Marketingu
Kierownik


Rzecznik prasowy

34 3784 361
34 3784 357
34 3784 329 
34 3784 168
Biuro Projektów Europejskich


Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami
34 3784 133


34 3784 304
Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą
Kierownik
34 3784 132
34 3784 131
34 3784 364
34 3784 271
34 3784 272
Dział Spraw Studenckich
 
Kierownik
Biuro Karier
Praktyki Studenckie
34 3784 123
34 3784 124
34 3784 122
34 3784 363
34 3784 262


Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego 34 3784 204
Dział Dydaktyki
Kierownik34 3784 120
34 3784 118
34 3784 119
Zespół systemów informatycznych obsługi dydaktyki 34 3784 252
Dział Administracji i Gospodarki Nieruchomościami
Kierownik

34 3784 104
Dział Zamówień Publicznych

34 3784 201
34 3784 200
Dział Infrastruktury Informatycznej
Kierownik


34 3784 185
34 3784 251
Z-ca Kwestora 34 3784 242
Dział Księgowości


Inwentaryzacja

34 3784 330
34 3784 340
34 3784 182
Stanowiska ds. obsługi finansowej


Kasa

34 3784 338
34 3784 321
34 3784 203
Stanowiska ds. obsługi finansowej wydziałów
Wydział Humanistyczny
Wydział Nauk Społecznych
Wydział Sztuki
Wydział Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych
Wydział Prawa i Ekonomii
Collegium Medicum im.dr.W. Biegańskiego

34 3784 335
34 3784 335
34 3784 335
34 3784 284
34 3784 395
34 3784 395
Dział Kadr i Spraw Socjalnych
Kierownik
Kadry

Sprawy socjalne

34 3784 237
34 3784 331
34 3784 238
34 3784 367
Dział Płac
Kierownik


34 3784 332
34 3784 333
Samodzielne stanowisko ds. BHP 34 3784 141
Dział Techniczno - Remontowy
Kierownik

34 3784 209
Sekcja Inwestycji 34 3784 300
Specjalista ds. ochrony p.poż 34 3784 209


Samodzielne stanowisko ds. obrony cywilnej 34 3784 164
Inspektor Ochrony Danych
34 3784 133
Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych 34 3784 164
Związki zawodowe
Związek Nauczycielstwa Polskiego
Komisja zakładowa NSZZ Solidarność

34 3784 240
34 3784 370


Wydziały i jednostki międzywydziałowe – budynek dydaktyczny ul. Waszyngtona 4/8

Wydział Nauk Społecznych
Dziekan
Kierownik
Dziekanat studiów stacjonarnych i niestacjonarnych34 3784 297
34 3784 302
34 3784 291
34 3784 293
34 3784 301
Centrum Obsługi Wydziału Nauk Społecznych 34 3784 297
Wydział Sztuki
Dziekan
Kierownik
Dziekanat
 
34 3784 228
34 3784 232
34 3784 234
Centrum Obsługi Wydziału Sztuki
34 3784 355
Studium Nauki Języków Obcych 34 3784 249
Uniwersytet Trzeciego Wieku 34 3784 208


Budynek dydaktyczny al. Armii Krajowej 13/15

Centrala
34 36 14 918
34 36 14 919
34 8880 100
Administrator obiektu 34 361 11 27
34 8880 116


Wydziały i jednostki międzywydziałowe – budynek dydaktyczny al. Armii Krajowej 13/15

Wydział Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych
Dziekan
Dziekanat
Kierownik

Studia stacjonarne, niestacjonarne

34 361 21 79

34 361 21 79
34 8880 148
34 373 10 96
34 8880 223
34 373 10 97
34 8880 224
34 373 10 98
34 8880 225
Centrum Obsługi Wydziału Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych
34 361 22 28
34 8880 220
34 361 59 70
34 8880 112
Collegium Medicum im.dr.W. Biegańskiego
Dziekan
Kierownik

Dziekanat

34 36559 83
34 365 59 83
34 8880 111
34 361 51 54
34 8880 268
34 365 64 26
34 8880 104
34 366-49-80
34 8880 257
Centrum Obsługi Collegium Medicum im.dr.W. Biegańskiego
34 365 59 83
34 8880 111
Budynek dydaktyczny ul. Zbierskiego 6

Centrala 34 366 49 19
34 8880 402
Administrator obiektu 34 378 31 02


Wydziały i jednostki międzywydziałowe –budynek dydaktyczny ul. Zbierskiego 6

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu 34 365 18 63
34 8880 135


Budynek dydaktyczny ul. Zbierskiego 2/4

Centrala 34 3783 101
Administrator obiektu 34 3783 102
Uniwersyteckie Centrum Kształcenia Ustawicznego
Dyrektor


34 3783 120
34 3783 119


Wydziały i jednostki międzywydziałowe – budynek dydaktyczny ul. Zbierskiego 2/4

Wydział Prawa i Ekonomii
Dziekan
Kierownik


34 378 31 44
Dziekanat
Studia stacjonarne i niestacjonarne

34 378 31 14
34 378 31 15Centrum Obsługi Wydziału Prawa i Ekonomii 34 378 31 17
Wydział Sztuki
Instytut Muzyki

34 378 31 88

Budynek dydaktyczny ul. Dąbrowskiego 14

Centrala 34 368 10 18
Administrator obiektu 34 361 10 67

Wydziały i jednostki międzywydziałowe – budynek dydaktyczny ul. Dąbrowskiego 14

Wydział Sztuki
34 365 66 26


Budynek dydaktyczny al. Armii Krajowej 36 a

Centrala
34 361 31 20
34 361 54 19
Administrator obiektu 34 361 10 67
Archiwum zakładowe w. 143
Biblioteka Uniwersytecka Sekretariat 34 361 24 52
Dział Informacji Naukowej i Bibliografii 34 361 48 49
Wydawnictwo Naukowe UJD
Redaktor naczelny34 361 31 20
wew. 140
wew. 146
wew. 148
wew. 149


Wydziały i jednostki międzywydziałowe – al. Armii Krajowej 36 a

Wydział Humanistyczny
Dziekan
Kierownik administracji wydziału
Dziekanat
Studia stacjonarne i niestacjonarne

34 370 42 60
34 370 42 60

34 361 14 25
Centrum Obsługi Wydziału Humanistycznego
34 361 41 14
34 366 85 44

Dom Studenta „Skrzat" – ul. Dąbrowskiego 76/78

Centrala 34 361 07 38
Kierownik 34 368 10 99