Inwestycja z perspektywą. Nowa baza lokalowa przy ul. Okólnej


Informujemy, że 21 grudnia doszło do istotnego wydarzenia – JM Rektor Prof. dr hab. Anna Wypych-Gawrońska podpisała notarialny akt kupna nieruchomości przy ul. Okólnej 17/19. Wartość transakcji, obejmująca koszty operacyjne wyniosła 7,2 milionów złotych i została sfinansowana dzięki dotacji celowej MEiN.
Nowo nabyta nieruchomość obejmuje działkę o powierzchni 5500 m2 oraz budynki o łącznej powierzchni 6000 m2. Uniwersytet planuje przeprowadzić kompleksowy remont, aby dostosować obiekty do specjalistycznych potrzeb Collegium Medicum im. Władysława Biegańskiego.