Inwestycja z perspektywą. Nowa baza lokalowa przy ul. Okólnej

Informujemy, że 21 grudnia doszło do istotnego wydarzenia – JM Rektor Prof. dr hab. Anna Wypych-Gawrońska podpisała notarialny akt kupna nieruchomości przy ul. Okólnej 17/19. Wartość transakcji, obejmująca koszty operacyjne wyniosła 7,2 milionów złotych i... [...]NAWA sfinansuje międzynarodową współpracę fizyków z WNSPT

W oparciu o rekomendację polsko-słowackiej komisji, która dokonała selekcji wniosków, Dyrektor NAWA podjął decyzję o sfinansowaniu wniosku „Nanostrukturalne Amorficzne Arseno-Selenidy na-As-Se: na drodze do wielkiego wyzwania we współczesnej nauce i inżyni... [...]Kondolencje dla społeczności Uniwersytetu Karola w Pradze

Wstrząśnięci tragicznymi wydarzeniami, które dotknęły Społeczność Akademicką Uniwersytetu Karola w Pradze, przekazujemy na ręce Władz Uczelni najszczersze kondolencje.Szczególne wyrazy głębokiego współczucia kierujemy Rodzinom i Bliskim Ofiar oraz wszystki... [...]


Nowy portal Ministerstwa Edukacji i Nauki „Ludzie Nauki”

Zachęcamy do zapoznania się z uruchomionym przez MEiN projektem „Ludzie Nauki”. Jak wskazuje Pełnomocnik Ministra ds. Transformacji Cyfrowej: „To portal, w którym każdy obywatel może w łatwy sposób odnaleźć informacje o polskich naukowcach i ich osiągnięci... [...]


Spotkanie wigilijne dla studentów Erasmus+

13 grudnia 2023 roku studenci należący do międzywydziałowego koła naukowego Erasmus Students Club, wraz z opiekunem mgr. Bartoszem Stułą oraz pracownikiem DNWZ mgr. Illia Kulchikovskyi, zorganizowali dla studentów zagranicznych Erasmus+ z innych krajów spo... [...]


"Szlachetna Paczka" Wydziału Prawa i Ekonomii UJD

Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia Wydział Prawa i Ekonomii UJD po raz kolejny aktywnie przyłączył się do akcji pomocy na rzecz osób potrzebujących – w tym roku była to "Szlachetna Paczka". Dzięki ogromnemu zaangażowaniu pracowników Wydz... [...]


Uroczyste wręczenie Nagród Rektora i Koncert Świąteczny

W uroczystej atmosferze 15 grudnia br. w Uniwersytecie Jana Długosza w Częstochowie odbyła się Ceremonia Wręczenia Nagród Rektora oraz Koncert Świąteczny.Podczas uroczystości Prof. dr. hab. Anna Wypych-Gawrońska Rektor UJD uhonorowała pracowników, podkreśl... [...]