Wydział Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych ma dwóch nowych Profesorów


Postanowieniem z dnia 11 grudnia 2023 roku, Pan Prezydent Andrzej Duda nadał Panu dr hab. Robertowi Biczakowi tytuł profesora nauk rolniczych w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo.

Natomiast postanowieniem z dnia 13 grudnia 2023 roku, Pan Prezydent Andrzej Duda nadał Panu dr hab. Wojciechowi Ciesielskiemu tytuł profesora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka.

Serdecznie gratulujemy Panom Profesorom!

opr. dr hab. inż. Marcin Sosnowski, prof. UJD