NAWA sfinansuje międzynarodową współpracę fizyków z WNSPT


W oparciu o rekomendację polsko-słowackiej komisji, która dokonała selekcji wniosków, Dyrektor NAWA podjął decyzję o sfinansowaniu wniosku „Nanostrukturalne Amorficzne Arseno-Selenidy na-As-Se: na drodze do wielkiego wyzwania we współczesnej nauce i inżynierii materiałów nanokompozytowych". Projekt ten skierowany jest na rozwiązanie aktualnego problemu materiałowych środowisk dla współczesnej fotoniki, optoelektroniki, biomedycyny na podstawie nowej rodziny materiałów – amorficznych związków nano-arsenoselenidów na-As-Se aktywowanych wysokoenergetycznym mieleniem. Realizacja projektu planowana jest we współprace ze Słowackim partnerem – zespołem badawczym Instytutu Geotechniki SAS, Košice (koordynator projektu dr Zdenka Lukáčová Bujňáková), który będzie zaangażowany w rozwiązanie wyzwań technologicznych powiązanych z syntezą nano-arsenoselenidów. Natomiast zespół badawczy z Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie (koordynator projektu Prof. dr hab. Oleh Shpotyuk), będzie brał udział w kwantowo-chemicznym modelowaniu struktury tych materiałów wykorzystując autoryzowany kod programowy, oraz ich charakteryzacji metodami klasycznej amorfografii i spektroskopii anihilujących pozytonów w oryginalnym rozwinięciu znanym jako Positronics.

W skutecznej realizacji zadań podstawowych tego projektu, otwiera się nowy kierunek współczesnej fizyki materiałowej – wielofunkcyjność nanomateriałowa prognozowana, kierowana oraz odtwarzalna.

Opracował: prof. dr hab. Oleh Shpotyuk