​ Jesteśmy członkiem European University Association (EUA)


30 października br. starania naszej Uczelni zwieńczone zostały sukcesem i Rada Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów zatwierdziła wniosek Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie o przyjęcie do grona pełnoprawnych członków EUA (Individual Full Member). Tym samym Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie dołączył do zaszczytnego grona ponad 850 uniwersytetów z blisko 48 państw świata utożsamiających się z zasadami i ideami głoszonymi przez European University Association w zakresie wspierania rozwoju uczelni oraz dbanie o ich interesy poprzez udział w procesie bolońskim i wywieranie wpływu na politykę Unii Europejskiej w zakresie szkolnictwa wyższego, realizacji badań oraz wspierania innowacji.

EUA to największa organizacja reprezentująca uniwersytety w Europie. EUA zapewnia instytucjom członkowskim możliwości wymiany informacji w dziedzinie szkolnictwa wyższego i badań naukowych oraz reprezentuje sektor edukacji na forach społecznych i politycznych (np. Komisja Europejska, Parlament Europejski). Umożliwia również dzielenie się najlepszymi praktykami poprzez uczestnictwo we wspólnych projektach i wydarzeniach obejmujących wiele szkół wyższych.

Więcej informacji na temat EUA – European University Association można znaleźć na stronie