Jesteśmy członkiem Magna Charta Universitatum 2020!


JM Rektor Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie prof. dr hab. Anna Wypych-Gawrońska oficjalnie podpisała deklarację przystąpienia Uczelni do Magna Charta Universitatum 2020. Warto przypomnieć, że już 15 kwietnia 2021 r. częstochowska Uczelnia (wtedy jeszcze Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie) ratyfikowała dokument akcesyjny. Jednak wówczas z uwagi na pandemię COVID-19 nie było możliwości zorganizowania stosownej uroczystości. Dwa lata temu dokument został podpisany przez Panią Rektor jedynie w siedzibie Uczelni.

Kilka dni temu zorganizowano uroczystość podpisania aktu podczas spotkania na Uniwersytecie Łódzkim (w dn. 23-25 października 2023 roku). Należy odnotować, że każdego roku Magna Charta Observatory organizuje międzynarodową konferencję, podczas której poruszane są aktualne wyzwania związane z podtrzymywaniem podstawowych wartości i odpowiedzialnym służeniem społeczeństwu, a także uroczystość, podczas której świętuje fakt podpisania Magna Charta Universitatum przez kolejnych rektorów. Nie inaczej było i w tym roku. Dokument sygnowali przedstawiciele wielu ośrodków akademickich z całego nieomal świata. Oprócz Uczelni z państw europejskich takich jak: Wielka Brytania, Turcja, Ukraina, współpracę zadeklarowali także rektorzy z Tajlandii, Argentyny czy Kolumbii.

Tematem tegorocznej konferencji MCO w 2023 r. w Łodzi było: "Universities and Re-Construction of Cities: the Role of Research and Education" („Uniwersytety i przebudowa miast: rola badań i edukacji”). Więcej informacji na stronie. oraz w miejscu.

 Więcej materiałów dot. MCU: Trzy dni Magna Charta Universitatum na UŁ – 36 sygnatariuszy, 126 uczestników z 36 państw  i do fotorelacji z trzech dni: Magna Charta Universitatum | Flickr.

foto. archiwum UŁZdjęcia