Ustawa o zmianie nazwy Uczelni weszła w życie!


Ustawa z dn. 14 kwietnia 2023 r. zmieniająca nazwę Uczelni na Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie została podpisana 1 maja 2023 r. przez Prezydenta RP.
Od 1 czerwca 2023 r. nasza Uczelnia będzie funkcjonować pod nową nazwą i wejdzie do grona klasycznych uniwersytetów polskich.