Wyniki konkursów MINIATURA 7 i OPUS 25


Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki konkursu OPUS 25 i PRELUDIUM 22.

Z pośród wniosków złożonych przez pracowników Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie do finansowania zakwalifikował się projekt prof. dr hab. Mikhaila Brika realizowany w ramach konsorcjum z Instytutem Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego PAN pt. Wieloparametryczna baza danych luminoforów zawierających jony Mn4+ dla rozwoju czasowo rozdzielczej termometrii luminescencyjnej: synergiczne połączenie eksperymentu i teorii opartej na uczeniu maszynowym”.

Środki otrzymane na realizację to 1 828 780 zł.

Aż sześć projektów naukowców UJD zostało zakwalifikowanych do finansowania w ramach siódmego konkursu MINIATURA na pojedyncze działania naukowe:

  • 1. dr Anna Jezuita (Wydział Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych, Katedra Zjawisk Fotoindukowanych)
  • Tytuł projektu: Wyjaśnienie mechanizmu transferu elektronów barwnik-ZnO w ogniwach fotowoltaicznych za pomocą efektu podstawnikowego opisanego przez modele chemii kwantowej.

Kwota finansowania: 14 487zł

  • 2.dr inż. Anna Kułakowska (Wydział Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych, Katedra Zaawansowanych Metod Obliczeniowych)

Tytuł projektu: Opracowanie technologii wytwarzania metodą SPS martenzytycznej stali odpornej na korozję do zastosowań medycznych

Kwota finansowania: 38 500zł

  • 3.dr Tamara Kyrylych (Wydział Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych, Katedra Matematyki i Informatyki)

Tytuł projektu: Rozwiązywanie równań różniczkowych z pochodnymi niecałkowitego rzędu

Kwota finansowania: 15 433zł

  • 4. dr Barbara Pawłowska (Wydział Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych, Katedra Biochemii, Biotechnologii i Ekotoksykologii)

Tytuł projektu: Leki i ciecze jonowe - bezpieczne połączenie czy zagrożenie dla środowiska?

Kwota finansowania: 45 274zł

  • 5.dr inż. Anna Żyłka (Wydział Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych, Katedra Zaawansowanych Metod Obliczeniowych)

Tytuł projektu: Badania procesu fluidyzacji w warunkach niskiego ciśnienia

Kwota finansowania: 27 500zł

  • 6.dr Błażej Cieślik (Collegium Medicum im. dr. Władysława Biegańskiego, Instytut Nauk o Kulturze Fizycznej)
  • Tytuł projektu: Wykorzystanie egzoszkieletu w rehabilitacji pacjentów z niepełnym uszkodzeniem rdzenia kręgowego
  • Kwota finansowania: 25 075zł

Opracował: Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą