Wyniki konkursu MEiN - Doskonała Nauka II


Ministerstwo Edukacji i Nauki rozstrzygnęło pierwszą edycję programu Doskonała Nauka II. Spośród 4 złożonych przez pracowników naszego Uniwersytetu wniosków, 3 projekty otrzymały finansowanie na łączną kwotę 95.325 zł w ramach następujących modułów:

Doskonała Nauka/Wsparcie Monografii Naukowych

dr hab. Elżbieta Napora, prof. UJD - Badania i pomoc psychologiczna - wysokość przyznanych środków 13.250 zł

Doskonała Nauka/Wsparcie Konferencji Naukowych

dr hab. Joanna Warońska-Gęsiarz, prof. UJD - Fredro żywy - wysokość przyznanych środków - 47.245 zł

prof. dr hab. Józef Drabowicz - Polski wkład do badań nad chemią heteroatomów po roku 1970 - wysokość przyznanych środków - 34.830 zł

opr. Justyna Skrońska, Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą